دفاتر

آدرس

تلفن ثابت 

فکس

دفتر مرکزی

تهران، خیابان وزراء(خالد اسلامبولی)، خیابان ۲۵، پلاک ۸، طبقه دوم

۸۸۷۱۴۸۲۱

۸۸۷۱۵۰۶۳

۸۸۷۱۵۰۶۴

۸۸۷۱۴۹۷۲

۸۶۰۴۶۷۷۸

۸۶۰۴۶۸۳۲

۸۶۰۴۶۸۲۱

۸۶۰۴۶۸۰۶

۸۸۷۱۴۸۲۱

۸۸۷۱۵۰۶۳

۸۸۷۱۵۰۶۴

۸۸۷۱۴۹۷۲

۸۶۰۴۶۷۷۸

۸۶۰۴۶۸۳۲

۸۶۰۴۶۸۲۱

۸۶۰۴۶۸۰۶

تالار حافظ

تهران، خیابان حافظ، شرکت بورس اوراق بهادار

۶۶۷۳۱۵۱۲

۶۶۷۳۱۵۱۳

۶۶۷۳۱۵۱۲

قزوین – دفتر

قزوین، خیابان ملاصدرا، کوچه گوهر ۶۲، پلاک ۴۸، طبقه اول

۰۲۸۳۳۶۷۴۹۱۴

۰۲۸۳۳۶۷۴۹۱۴

یزد – تالار

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

۰۳۵۱۵۲۶۳۵۴۲

۰۳۵۱۵۲۶۳۵۴۲

کرج – تالار

کرج، هفت تیر، بورس منطقه ای کرج

۰۲۶۳۲۷۷۰۲۰۸

۰۲۶۳۲۷۷۰۲۰۸

همدان – دفتر

همدان، خیابان میرزاده عشقی، بورس منطقه ای همدان

۰۸۱۳۸۲۸۳۵۰۱

۰۸۱۳۸۲۸۳۵۰۱

اصفهان

چهار باغ بالا، خیابان نظر، ساختمان بورس و اواق بهادار اصفهان

۰۳۱۳۶۶۷۲۷۱۴

۰۳۱۳۶۶۷۲۷۱۴

کیش

کیش، میدان امیرکبیر، ساختمان بورس و اوراق بهادار کیش

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۸۰

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۸۰