شرکت کارگزاری آپادانا (سهامی خاص) در تاریخ 1384/06/02 با سرمایه 20,000,000,000 ریال در قزوین با شماره ثبت 7936 آغاز بکار کرد و در سال 1396 سرمایه خود را افزایش داد و به مبلغ 200,000,000,000 ریال رساند.

 

عنوان مجوز

شماره مجوز

تاریخ اعطای مجوز

 بورس اواق بهادار

 11110060

 87/12/28

 فرابورس

 121/100448

 88/12/02

 محصولات فلزی

 121/140111

 90/02/31

 نفت و پتروشیمی

 121/140111

 90/02/31

 محصولات کشاورزی

 121/140111

 90/02/31

 مجوزصندوق سرمایه گذاری

 121/119181

 89/07/05

 معاملات برخط

 121/132008

 89/12/03

 کارگزار مشاور پذیرش

 121/84542

 -

 


بالا