دفاتر

آدرس

تلفن ثابت

فكس

دفتر مركزي

تهران، خیابان وزراء(خالد اسلامبولی)، خیابان 25، پلاک 8، طبقه دوم

88714821

88715063

88715064

88714972

86046778

86046832

86046821

86046806

88714821

88715063

88715064

88714972

86046778

86046832

86046821

86046806

تالار حافظ

تهران، خيابان حافظ، شركت بورس اوراق بهادار

66731512

66731513

66731512

قزوين – دفتر

قزوين، خیابان ملاصدرا، کوچه گوهر 62، پلاک 48، طبقه اول

02833674914

02833674914

یزد – تالار

یزد، بلوار جمهوری، ساختمان بورس

03515263542

03515263542

كرج – تالار

كرج، هفت تير، بورس منطقه اي كرج

02632770208

02632770208

همدان – دفتر

همدان، خيابان ميرزاده عشقي، بورس منطقه اي همدان

08138283501

08138283501

اصفهان

چهار باغ بالا، خیابان نظر، ساختمان بورس و اواق بهادار اصفهان

03136672714

03136672714

کیش

کیش، میدان امیرکبیر، ساختمان بورس و اوراق بهادار کیش

07644422780

07644422780

 


بالا